המקום שלך לפיתוח אישי ומקצועי
קורסים בלמידה מרחוק לפיתוח אישי ומקצועי
של אנשי חינוך תוך מיצוי הכלים הטכנולוגיים
ולמידה חוויתית משמעותית בנושאים עדכניים.

המקום שלך להעשרה דיגיטלית
קורסים בלמידה מרחוק, לפיתוח אישי ומקצועי של אנשי חינוך תוך מיצוי הכלים הטכנולוגיים ולמידה חוויתית משמעותית בנושאים עדכניים.

קורסים
בשיתוף ארגון המורים

קורסי למידה מרחוק
למורים בפועל,
בשיתוף ארגוני המורים.

קורסים
בשיתוף הסתדרות המורים

קורסי למידה מרחוק
למורים בשבתון,
בשיתוף ארגוני המורים.

השתלמויות
למרכזי פסגה

קורסי למידה מרחוק
המתקיימים דרך "מרכזי פסגה"
לפי מתווה משרד החינוך.

פעילויות
לחדרי מורים

מידע על הרצאות,
סדנאות ומופעים לחדרי מורים
בהנחיית שחר צדוק.

כיצד זה עובד? צפייה בקורס לדוגמא

חומרי למידה מגוונים, הקורס נגיש, עם חומרי למידה מעניינים ומגוונים (סירטונים, מאמרים, משימות) . לא כבד מדי. תרם להרחבת המודעות שלי ובאופן ספציפי יותר להיכרות מעמיקה יותר של דפוסי התקשורת שלי, כמו גם כלים לפיתוח תקשורת אפקטיבית יותר.הדברים הנלמדים רלוונטיים גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית.

קורסים למורים ואנשי חינוך

בכל זמן. ומכל מקום.

6-06

ב"נתיבי ידע" פותחו קורסים בלמידה מרחוק, לפיתוח אישי ומקצועי של אנשי חינוך תוך מיצוי הכלים הטכנולוגיים ולמידה חוויתית משמעותית בנושאים עדכניים ביותר.

6-06

פעילויות ייחודיות לחדרי מורים וכנסים של אנשי חינוך המקנים כלים חוויתים להתמודדות עם אתגרי החינוך במאה ה-21 ובינהם הקניית כלים משמעותיים לפיתוח חוסן רגשי.

6-06

לימודי תעודה לאנשי חינוך ולקהל הרחב לתעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן בנושאי: הכשרת מנחים לפיתוח חוסן, הכשרת מנחים לפיתוח מנהיגות אישית ועוד.

logo-bar-ilan
histadrut
hamorim