נתיבי ידע – פורטל לקידום חווית הלמידה במאה ה-21

ב"נתיבי ידע" פותחו קורסים בלמידה מרחוקת לקידום אקלים בית ספרי מיטבי וקידום תהליכי למידה חדשניים בבתי הספר.

קורסים אלה מאפשרים פיתוח מקצועי תוך למידה חוויתית, משמעותית  בשילוב טכנולוגיות מתקדמות.

הקורסים מוכרים לגמולי עו"ה אופק חדש ועוז לתמורה. נושאי השתלמויות מורים הקיימות תואמות מתווה אופק: פיתוח מנהיגות, התמודדות עם קשיי קשב בכיתה, עיצוב התנהגות ולמידה, דיאלוג מורה תלמיד, התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה, להיות מורה האתגר, התמודדות נוער בסיכון, חינוך למיניות בריאה, פיתוח חוסן וויסות רגשי, ללמוד איך ללמוד (לפני שהרובוט יחליף אותך)  ועוד…

בשיתוף עם משרד החינוך, ארגוני המורים ואוניברסיטת בר אילן.

חזון נתיבי ידע: לאפשר חווית למידה, מעצימה ומאתגרת לקידום הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה והחינוך בישראל באמצעות למידה ללא תלות במקום ובזמן.

קורסים ותוכניות חדשות

לאפשר למידה משמעותית חוויתית במגוון תחומים תוך התנסות ויישום בעבודת ההוראה והחינוך באמצעות למידה מתוקשבת (מרחוק).
מתן דגש על למידה תהליכית אישית ולמידת עמיתים המאפשרת קידום ופיתוח ידע שדה לפיתוח המקצועי של אנשי חינוך.

יתרונות הלמידה בנתיבי ידע:

 • למידה בקצב אישי.
 • למידה חווייתית תוך העצמה אישית של הלומד.
 • למידה תהליכית תוך יישום בשטח ושיתוף ידע שדה.
 • מתן משוב מעמיק ע"י בודקות מנוסות.

למידה שיתופית במגוון כלים:

 • למידת עמיתים שיתוף ולמידה בפייסבוק / בפורום (לפי בחירת הלומד)
 • עבודה בזוגות דרך חדרי צ'ט
 • שיתוף בפורום
 • הערכת עמיתים
 • פיתוח והעצמה של "ידע שדה"

דגשים בלמידה

 • שילוב מיומנויות המאה ה-21 (רשתות חברתיות, מצגות, כלי שיתוף, אחסון קבצים)
 • גמישות פדגוגית – יחידות בחירה בכל השתלמות
 • הערכת עמיתים
 • שילוב מאמרי מחקר מהאקדמיה, מאמרי אקדמיים באנגלית להעשרה
 • מתן דגש על יזמות (יישום הנלמד ביוזמות חינוכיות)
 • ניהול הלמידה ע"י הלומד (סרגל עמודים, איזור אישי, הודעות אוטומטיות ועוד)
 • שמירה על טוהר הלמידה והבחינות (באמצעות מערכת יעודית)

פיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית

מטא-קוגניציה היא חשיבה ברמה גבוהה וכוללת פיקוח פעיל על מיומנויות חשיבה, תכנון, ניווט הבנה, הערכת התקדמות וכדומה. יכולתו של הפרט להיות מודע לתהליכי חשיבתו.

מטרתנו היא לקדם חשיבה מטא – קוגניטיבית המקדמת למידה משמעותית הן בהקשר האישי והן בהקשר החברתי והשיתופי תוך עמידה בסטנדרטים של פיתוח מטלות מתוקשבות.

כמו כן אינטראקציה חברתית בין לומדים בלמידה המתוקשבת מאפשרת ומדרבנת את התפתחותם הקוגניטיבית והאינטלקטואלית של הלומדים. שיתוף פעולה בין הלומדים בקבוצה יוצר הפריה הדדית של ידע ותוצרי למידה שהם נחלת הכלל.

מחקרים מראים, כי תוצאות הלמידה משתפרות ככול שמתרחשים יותר תהליכים מטא קוגניטיביים במהלך הלמידה Biggs,1995) Kurtz,1998`winn&butler, 1989, weinert &).

פיתוח כישורי למידה מגוונים

הקורסים ויחידות ההוראה כוללים מיומנויות וכישורי למידה עפ"י סטנדרטים שהובאו במחקרים בתחום הלמידה המתוקשבת (אור מאיר, 2005 ; סלנט,2007; רותם ופלד, 2008):

 • נגישות למידע, שאפשר להגיע אליו באמצעות הסביבה המקוונת.
 • אחזור מידע על פי הקשר וצורך.
 • תקשורת בין אישית לצורכי לימוד והעצמה אישית, שאינה מוגבלת במקום ובזמן ומאפשרת אינטראקציה מקוונת בין אישית על כל אופניה.
 • קלט ועיבוד של מידע בטקסט דיגיטלי במגוון אופנים.
 • פלט מידע יצירתי, המשקף את הידע הנרכש והנוצר אצל הלומד, באמצעות טקסט דיגיטאלי: ביטוי אישי בתוצר אשי או בחלק מתוצר קבוצתי, בדרכי הפקה שונים.

בנוסף לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה. התנסות חוויתית של הלומדים, בעיקר מורים, תהווה חיזוק חיובי שמקדם את יישום ופיתוח למידה מקוונת בבתי הספר (כפי שהובא במחקר Bower,2001,Wolcott,1999) ותאפשר תוצאות טובות של למידה. כך תגבר העשרת הידע האישי, קיום תהליכים קוגניטיביים ושינוי התנהגותי קוגניטיבי.

 

לפרטים נוספים

e.yedamail@gmail.com

logo-bar-ilan
histadrut
hamorim