הכלה והשתלבות – האתגר! (30)

כללי

הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה. חברה המכילה את כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בו. כל אדם שונה מרעהו, כל אחד ניחן ביכולות ולו צרכים, משאלות ומאוויים. כל פרט בחברה יכול לתרום את חלקו ליצירת תמונה שלמה של חברה, ומכל אחד אפשר ללמוד.

לצד זה חוק ההכלה וההשתלבות הוא שינוי תפיסתי וככזה הוא מעלה חששות רבים בקרב אנשי חינוך, הורים ותלמידים.

קורס זה יתמקד בהיבטים ערכיים, חברתיים, קוגניטיביים – רגשיים ומערכתיים תוך שינוי תפיסתי הנדרש כדי לצלוח אתגר זה.

ייחודיות הלמידה בקורס זה היא הקניה והטמעה של כלים (תוך כדי עבודת המורה) לניהול כיתה הטרוגנית הכוללים: פיתוח חוסן אישי, מיומנויות תקשורת בין אישית ותקשורת רגשית, התמודדות עם הורים וניהול מערכת יחסים מורה-הורים וכלים פסיכופדגוגיים ורגשיים.

מטרות הקורס

א. הבנת חוק ההכלה וההשתלבות מבחינה ערכית ומוטיבציונית.

ב. הבנה וביטוי לצרכים העולים על מנת לצלוח את אתגר ההכלה וההשתלבות.

ג. הקנייה והטמעת כלים ניהוליים, פדגוגיים ורגשיים תוך כדי הקורס.

ד. הכרות עם כלים ומשאבים העומדים בפני המורים להתמודדות עם ההכלה וההשתלבות.

מן הנושאים

היבטים ערכיים

   • הכלה והשתלבות, עקרונות ומשאבים – מה אומר החוק?
   • איפה זה כבר עובד?
   • היבטים ערכיים ומוטיבציוניים בהטמעת חוק ההכלה וההשתלבות

היבט ניהולי – ארגוני

   • אתגרים בהכלה והשתלבות והכיתה ההטרוגנית– שיח פתוח (מורים ואנשי חינוך)
   • מי מכיל? המורה, הכיתה או התלמיד
   • שותפות עם ההורים ויחסי הורים מורים מקדמת הכלה והשתלבות
   • יצירת ברית משותפת: הורים, הצוות החינוכי בכיתה, תלמידים

היבטים רגשיים ופדגוגיים

  • היבטים רגשיים וכלים להתערבות מקדמי למידה והשתלבות: התערבות בית ספרית, התערבות פרטנית, חדר מורים תומך הכלה והשתלבות.
  • היבטים רגשיים בהכלה והשתלבות: ויסות רגשות, כלים התנהגותיים קוגניטיביים בעיצוב התנהגות.
  • מבוא לפסיכופדגוגיה ופדגוגיה קלינית וגמישה

מתכונת הקורס

הקורס המועבר בלמידה מרחוק. הלמידה א-סינכרונית בקצב למידה אישי (פרט לשבת ומועדי ישראל). הלמידה  תהליכית הכוללת מאמרים, סרטונים, שאלות סגורות ופתוחות ושיתוף בפורום. למידה חווייתית המאפשרת תהליך משמעותי לפיתוח אישי ומקצועי.

 

היקף הקורס

30 שעות

מוכר לאופק חדש