Mooc למידה מרחוק: הפסיכופדגוגיה של הלמידה מרחוק

למידה מרחוק (נקראת גם "הוראה מרחוק", "לימוד מרחוק", "חינוך מרחוק" או "למידה מבוזרת") היא מערכת הוראה או למידה המקשרת בין מורה ותלמיד אשר אינם נמצאים באותו מקום ולעיתים גם לא באותו אזור זמן, ולכן בחלק גדול מהמקרים פעילות התלמיד אינה מתבצעת בו זמנית עם זו של המורה. ברוב המקרים, הלמידה מרחוק דורשת מהלומד עבודה עצמאית ואחריות רבה יותר מאשר הלמידה הפרונטאלית מול המורה.

למידה מרחוק החלה במאה התשע עשרה באספקת "השכלה בכתב" לתלמידים ללא נגישות למרכזי למידה מסיבות גאוגרפיות או בשל לקות. מאז שנות השבעים של המאה העשרים התפתחו מערכות אלו למערכות למידה משולבת מחשב. מערכות כאלו נפוצות בארצות מפותחות ומתפתחות בעולם ומשרתות מיליוני תלמידים. טכנולוגיות התקשוב נתנו דחיפה עצומה למערכות למידה מרחוק ולמידה מקוונת והמחקר החינוכי בוחן מודלים שונים של למידה והוראה מרחוק כדי לנצל את הטכנולוגיה בצורה מיטבית.

קיים מגוון רחב של מערכות למידה מרחוק, החל ממערכות המחקות את מודל הלמידה המסורתי וכלה במערכות המיישמות: "… שינוי מן היסוד פילוסופיות חינוך, אמצעי הוראה, שיטות לימוד, מסגרות לימוד ואת דרכיו של הפרט לרכוש ידע", בין השאר באמצעות קורס פתוח מקוון מרובה משתתפים או תוכנת לומדה.

שלב א': מהי למידה היברידית וכלים ללמידה אפקטיבית

למידה משולבת (היברידית) כוללת למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים בכיתה. למידה זו מקדמת את עצמאות הלומדים ומזמנת התאמה אישית לכל לומד/ת בהיבטי זמן, מקום, אופן ונתיב הלמידה.
למידה מסוג זה מאפשרת למורה ליצור קשר אישי עם התלמידים, לתכנן חומרי למידה מגוונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים ולספק משוב איכותי ומיידי.
למידה מקוונת (שהינה מרכיב של הלמידה ההיברידית), יכולה להתבצע בבית הספר או במסגרת למידה מרחוק. מורה שמנהל/ת למידה מרחוק יכול/ה לבחור שיעורים אשר בהם כל המשתתפים פעילים באותו זמן (מפגשים סינכרוניים), ולהוסיף שיעורים למרחב דיגיטלי כיתתי שאליו כל תלמיד/ה יכול/ה להיכנס בזמן המתאים לו/לה וללמוד בקצב אישי (שיעורים א-סינכרוניים).
הדרך האפקטיבית ביותר היא לשלב בין סוגי הלמידה השונים (Blended Learning).

היבטים רגשיים וחברתיים בלמידה מרחוק
פסיכופדגוגיה היא תפיסה המיישמת את המודעות לרגשות המתעוררים ולעמדות המתעצבות ביחסי הגומלין של תהליכי הוראה – למידה. ידע פסיכו פדגוגי מזהה את ההשפעה ההדדית של משימת הלמידה-הוראה ואת האספקטים הרגשיים אצל הלומד ואצל המלמד בתהליכי הוראה-למידה.

הצעות למהלך וכלים ייחודיים עבור המורה
בסרטון זה תלמדו על השילוב בין כלים טכנולוגיים בלמידה הסינכרונית לבין הפדגוגיה והפסיכופדגוגיה של הלמידה.

צפו בשיעור הבא(חשוב ביותר!) וכתבו לעצמכם מה לקחתם משיעור זה?

שלב ב' - למידה מרחוק האתגר!

כיצד למקד את למידה בהעברת החומר הנלמד ולא בטכנולוגיה?
כמו כן לתכנן למידה העונה גם על הצרכים הרגשיים של הלומד? (הצורך בוודאות, מיקוד הנאה והנעה לפעולה)

כמו בלמידה הרגילה-המסורתית גם כאן נדרש מאיתנו לתכנן מראש!
במסך זה תקבלו כלי עבודה חשוב לתכנון הלמידה – שאילת שאלות שימקדו אתכם בתכנון מראש

עברו למפת השיקולים בתכנון למידה מרחוק שנערכה ב- Thinklink

שלב ג' – כלים ללמידה א- סינכרונית

כלי גוגל וכלים נוספים שיובאו בפרק זה יאפשרו לכם העשרה של השידורים הסינכרוניים וקיום למידה פעילה א- סינכרונית.
בפרק זה נכיר את כלי ה- ZOOM ככלי ללמידה סינכרונית, כלי google וכלים נוספים ללמידה א-סינכרונית.
גם אם בית הספר שלכם הוא ביה"ס העובד עם מוצרי מיקרוסופט, למדו פרק זה מאחר וכלים אלה יכולים להשתלב בכל מקרה
בלמידה ולהיות לכם לעזר.

למידה א-סינכרונית ב- Classroom

יצירת שאלונים ומבחנים ב- Google forms

חלק א'
חלק ב'

שיתופיות באמצעות Padlet
כלי זה מאפשר שיתוף פוסטים המשמשים גם כתוצרי למידה וגם כמאגרי מידע ללמידה.

כלים להעשרה המפגש הסינכרוני: יצירת משחוק בהוראה באמצעות Wordwall, Classroom Screen
כלי זה מאפשר יצירת משחקים המשמשים כיצירת מוכנות ללמידה, שוברי שגרה ואף תרגול ושינון החומר הנלמד.

שלב ד' - היבטים רגשיים וחברתיים בלמידה סינכרונית

ההרצאה הבאה תעסוק בכלים משמעותיים ליצירת קשרים חדשים (מורה-תלמידים- הורים, תלמידים-תלמידים)
ליצירת אקלים כיתתי המאפשר למידה תוך התייחסות להיבטים רגשיים-חברתיים.
המפגש יעניק למורים כלים פרקטיים ליישום תוך שימוש באפליקציות פשוטות.

שלב ו' – סיכום עקרונות לתכנון למידה מרחוק

1

תכננו את השיעור והגדירו מטרות

 • עם מה הסטודנטים יצאו מהשיעור?
 • כיצד נדע שהלומדים הפנימו את הנלמד?
 • הצגת היעדים מול הלומדים

2

שיקולים בבחירת סביבת למידה

 • להקנות ידע
 • לתרגל ידע קודם
 • להפעיל את הלומדים
 • להעריך את ביצועי התלמיד

3

חלקו את השיעור למנות

4

הגדירו היבטים רגשיים – חברתיים

 • צרו אמון הדדי
 • העצימו את המסוגלות העצמית
 • אפשרו קשר אישי (עם המרצה)
 • אפשרו קשר ואינטראקציה בין הלומדים

5

תרגול ויישום הנלמד

 • תרגום התיאוריה לשטח
 • לאתר את צורך התלמידים בתרגול וחווית הצלחה
 • רפלקציה על תהליך הלמידה
 • סיכום ומשוב

6

גלו מנהיגות

 • הגדירו את תהליך הלמידה ונהלו אותו
 • וודאו שיש ללומדים דרך להגיע אליכם באופן אישי
 • התרחקו מעט מהמצלמה והפגינו נוכחות באמצעות שפת גוף גלויה
 • סכמו כל שיעור ותנו מטלות/ הנחיות להמשך – שאלו מה למדתם היום (עיבוד)
 • העבירו משוב בסיום כל שיעור