תקנון לימודים ב"נתיבי ידע" – פיתוח מקצועי באינטרנט 

 

1.תקנון זה מחייב את כל הלומדים באתר "נתיבי ידע"- פיתוח מקצועי באינטרנט.

2. בכל קורס קיים פרק מבוא עם הנחיות הקורס והפניה לתקנון זה. תחילת הלמידה מהווה אישור   והסכמה לכל תנאי תקנון הלמידה.

3. אי עמידה בתקנון זה תשלול מהלומד המשך לימודיו ו/או לקבל ציון סופי/ תעודה על כל המשתמע מכך.

4. הלומד מחויב לשמור על טוהר הבחינה והעבודות. הלמידה היא אישית בלבד (לא בזוגות/ קבוצות).

5. "נתיבי ידע – פיתוח מקצועי באינטרנט" מקיים קורסים בלמידה מרחוק והינו פורטל הכפוף לארגון/  מוסד מארגן השתלמות.(מחלקת השתלמויות ארגון המורים/ הסתדרות המורים, מרכזי הפסגה). ההתקשרות הכספית והאחריות הפדגוגית על הטיפול בגמול ההשתלמות הינה בין המשתלם לגורם מארגן ההשתלמות. 

6. במקרה של השתלמות /קורס המזכה בגמול השתלמות לעו"ה, באחריות גורם/ מוסד מארגן ההשתלמות להנפיק אישורים ולדווח על הציון הסופי ו/או נוכחות למשרד החינוך לצורך חישוב גמולים/ דרגות.(עפ"י הדיווח של המרצה מטעם "נתיבי ידע")

7. בכל מקרה המחויבות של "נתיבי ידע" – פיתוח מקצועי באינטרנט למתן ציון סופי ו/או אישור השתתפות הינה מול גורם/ מארגן ההשתלמות ולא מול המשתלם. לא יונפקו בשום אופן אישורי לימודים ללומדים.

8. ציון סופי ייינתן רק לעומדים בלפחות 90% ממטלות הקורס כולל עבודת הסיום עד למועד סיום הקורס. מועד סיום הקורס מופיע מתחת לשם הקורס ובדוח הציונים. 

10. לאחר מועד סיום ההשתלמות תסתיים הרשאת הכניסה של המשתלם באתר נתיבי ידע.

11. מורים בשבתון שאינם מעוניינים בציון סופי אך מעוניינים באישור סיום קורס עבור קרן ההשתלמות יהיו מחוייבים להגיש את כל המשימות למעט עבודת סיום. וזאת בכפוף לאישור הגורם דרכם הם נרשמו לקורס בנתיבי ידע.

12. הערכה בקורסים לשאלות הפתוחות ניתנת באופן הבא: לכל השאלות הפתוחות האחרות תינתן הערכה עפ"י מתווה קבוע בדרך כלל. על התשובות בפורום לא ניתן משוב אלא תגובות ו/או הערכת עמיתים.על עבודת הסיכום (המטלה האחרונה בדרך כלל) יינתן משוב מורחב.

13. הערכה לעבודת הסיכום וציון הסופי יינתנו עד למועד סיום הקורס. לאחר מועד הסיום הקורס תיסגר הרשאת הכניסה לקורס.

14. הציון הסופי לקורס יקבע על ידי שקלול ציוני השאלונים, משובי השאלות הפתוחות, השתתפות בפורום/ פייסבוק ומשקל רב יותר לעבודת הסיכום. הציון הסופי המקסימלי הינו 95. הציון 100 יינתן לעיתים נדירות עפ"י מתווה הערכה המפורסם בגוף הקורס. 

15. הציון הסופי אינו "מדע מדויק" והוא ניתן על השיקול הבלעדי של בודקת הקורסים. למקבלים ציון 60 ומטה (=ציון נכשל) תינתן אפשרות ערעור תוך שבוע מיום קבלת הציון.

16. ללומדים ביותר מקורס אחד יש להגיש לכל קורס עבודת סיכום נפרדת גם אם נושא עבודת הסיכום מתאים ליותר מקורס אחד.

17. מידי פעם חלק מעבודות הסיכום נמסרות לבדיקה למשרד החינוך עפ"י דרישתם. על העבודה מצוין מספר הזהות ושם של הלומד.

18. מענה לתמיכה טכנית בדרך כלל עד 24 שעות.

19. תמיכה טכנית תינתן אך ורק על תקלות המערכת ולא תקלות הקשורות לחיבור הלומד לאינטרנט או בתקלות הקשורות למחשב האישי של הלומד.

20. במקרה של תשלום שכ"ל ישיר ל"נתיבי ידע"- פיתוח מקצועי באינטרנט אין החזרים כספיים והקורסים לא יוכרו לגמול השתלמות.