אופן הלמידה בנתיבי ידע

למידה חווייתית המאפשרת תהליך משמעותי לפיתוח אישי ומקצועי. הלמידה א-סינכרונית בקצב למידה אישי. הלמידה תהליכית הכוללת מאמרים, סרטונים, שאלות פתוחות ושיתוף בפורום. הקורסים מוכרים לגמול אופק חדש ועוז לתמורה ומוגשים לגמול משרד החינוך ע"י מרכזי הפסגה.

היקף הקורסים

לנרשמים דרך מרכזי הפסגה מתכונת הקורסים 30 שעות עם ציון בלמידה מרחוק. חלק ממרכזי הפסגה מחייבים הגעה למפגש פתיחה פנים אל פנים (דרישה זו מפורסמת באתר הפסגה).

לנרשמים דרך בתי הספר להשתלמויות של ארגון/ הסתדרות המורים מתכונת הקורסים 60 שעות עם ציון בלמידה מרחוק.

כל הקורסים מלווים בתמיכה מלאה הן מבחינה טכנית והם מבחינה מקצועית!

כיצד זה עובד?

א. הלמידה בקורס אישית (לא בזוגות) באמצעות תוכנת גלישה "כרום" בלבד.
ב. הלמידה מרחוק מתקיימת באופן א-סינכרוני בקצב אישי במתכונת הבאה:

  • תוך 7 ימים מיום קבלת ההנחיות בדוא"ל יש לסיים את הפרק הראשון.
  • אין לענות על יותר משתי שאלות סיכום פרק טרם קבלת משוב מהבודקת.
  • חובה לסיים את כל פרקי הקורס ולהגיש את כל המטלות עד למועד סיום (לא ניתן לקבל הארכה בהגשת עבודת הסיכום).
  • יש לסיים את מחצית פרקי הקורס עד לאמצע תקופת הקורס.

ג. משתלמים שלא יעמדו בכל מטלות הקורס עד למועד סיום הקורס לא יהיו זכאים לקבלת ציון סופי.

מה כוללים פרקי הקורסים (ובכמה יש)?

  • הקורסים הינם בין 5-8 פרקי לימוד בדרך כלל. 
  • הפרקים כוללים: מאמרים, סרטונים, דיון בפורום ושאלות פתוחות לסיכום כל פרק.
  • לקורסים בני 30 שעות מתכונת שונה והיא מותאמת באופן אוטומטי ללומדים דרך מרכזי פסגה.
  • הפרק האחרון של הקורס הינו סיכום עם מטלת סיכום קורס.

מה נדרש במטלת סיכום קורס? 

 עבודת הסיכום נחלקת לשני חלקים:

בחלק הראשון – התובנות המשמעותיות שלו מהקורס הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית.
בחלק השני – הלומד נדרש לשתף ביישום הנלמד בעבודתו החינוכית בהתאם להנחיות הקיימות בקורס.